Νωαίνα

Μία πολύπλευρη προσωπικότητα, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως αυτή της Νωαίνα, μιλάει στο Project210 για τη δική της Αθήνα και πώς την επηρεάζει ο ρυθμός της πόλης στην καθημερινότητά της.

Δημοσιεύθηκε την Κατηγοριοποιημένα ως Πρόσωπα

Team

Production: 360pro • Project Manager: Σπύρος Μαλτέζος • Cinematographer: Χρήστος Λώλος, Μάνος Καλαφατέλης • Film editor: Σπύρος Μαλτέζος • Research editor: Ηρώ Τζημίκα